Låga räntor Kreditkort: Skilja det bra från det dåliga


Det finns flera kreditkortsföretag som erbjuder kreditkort med låg ränta. Men tillsammans med låga räntor erbjuder de bästa kreditkorten kombinationer som inkluderar låg ränta på balansöverföringar och inköp, 0% inledande APR för en viss tidsperiod, låga eller inga årsavgifter, återbetalningsandelar som varierar från 1% till 5%, belöningsprogram och / eller minskad kontantavgift. Ett bra kreditkort med låg ränta strävar efter att hålla användarens lånekostnad så låg som möjligt. Om ett kreditkort med låg kreditbedömning bedömer en kraftig transaktionsavgift, kompenserar den eventuella förmåner som annars har uppkommit till en kortinnehavare.


En sökandes kreditbetyg beaktas för att bestämma tidsperioden för den inledande APR på 0% och det belopp som det kommer att gälla för. Personer med utmärkt kreditbetyg kan utnyttja de lägsta räntorna som ett företag erbjuder. Har du intresse av att lära dig mer om hur du tar ett smslån utan ränta finns det mer information här.

Det är användbart att jämföra de fasta / rörliga räntorna som gäller för olika kreditkort efter introduktionsperioden

Fasta räntekreditkort erbjuder ofta bättre värde för användarna. Faktorer som periodens längd, sena avgifter etc. bör jämföras med låg ränta kreditkort. Det finns flera online-resurser som erbjuder detaljerade jämförelser och recensioner av kreditkort med låg ränta. Dessa bör nämnas för att få en uppfattning om typen av lågräntekort som passar bäst för en persons behov.


Ett bra kreditkort med låg ränta från ett välrenommerat kreditkortsföretag är allmänt accepterat. Lågt intresse kreditkort erbjuds från företag som Discover, Chase, HSBC, First Premier, och liknande företag som anses vara bland de bästa.


En viktig aspekt att vara medveten om är att den enkla räntan som annonseras kanske inte är den effektiva räntan. Den effektiva räntan är en sammansatt räntesats inklusive eventuella årsavgifter. Det är också viktigt att säkerställa att den låga räntan inte kan förändras någon gång snart. För att undvika att anmäla sig till ett kreditkort som inte är ett kreditkort med låg ränta är det bäst att läsa bipacksedeln noggrant och ställa frågor innan den undertecknade ansökan skickas in.


Att byta till ett lågt kreditkort kan hjälpa till att spara hundratals kronor för personer som är vana att balansera varje månad. Kreditkort som erbjuder 0% ränta på balansöverföringar erbjuder ett utmärkt tillfälle för att lösa kreditkortsskuld utan att behöva betala ränta på den.


En viktig indikation på ett äkta kreditkort med låg ränta är att det inte tar ut några överflödiga avgifter, såsom inskrivningsavgifter från sökande med perfekt kredit. Sådana avgifter är vanligtvis reserverade för högriskansökare med dålig kredit.